Xin chữ đầu năm

xin chữ6     xin chữ4

 “Nét chữ nết người” nên xưa, những người được mọi người xin chữ là những nho sĩ, những thầy giáo, thầy đồ có tiếng hiền tài, đức độ, học rộng biết nhiều, viết chữ đẹp.

xin chữ2

Người xin chữ vừa mong được phúc của người cho chữ, vừa mong xin được chữ đúng với tâm nguyện phấn đấu của gia đình, bản thân

Những người đi học thường xin chữ Trí, Tài, Nhẫn.

xin chữ5

Người buôn bán xin chữ Lộc, chữ Tín. Người đi làm xin chữ Danh. Gia đình thường xin chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tâm. 

xin chữ

Những chữ Phúc, Lộc, Tâm, Tài, Đăng Khoa, Hoà, An, Lạc, Gia… thường được xin nhiều nhất.

xin chữ1

xin chữ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *