Đừng Mê Tín – Bình Minh Châu

Xã hội càng phát triển thì con người lại phải chịu muôn vàn áp

lực. Từ miếng cơm manh áo đến tiền tài danh vọng và rất nhiều

thứ khác khiến con người luôn khao khát, đam để rồi sự trả giả

cũng không hề nhỏ. Đó chẳng qua cũng là một quy luật tất yếu

mà mỗi người phải tự gánh vác và chịu trách nhiệm mà thôi.

10

Nhiều năm nay, Bình Minh Châu đã từ chối tất cả các cuộc điện

thoại của khách hàng có nhu cầu về tử vi, tướng pháp cũng như

phong thủy. Biết rằng như vậy là kéo theo sự thất vọng của rất

nhiều người. Vì  khi con người ta tuyệt vọng và mất lòng tin vào

cuộc sống thì thường tìm đến với những lực lượng siêu nhiên tử

vi, bói toán v.v..Không thể phủ định 80% cuộc sống của mỗi

người đều do số phận định đoạt. Còn lại 20% là sự lựa chọn của

mỗi cá nhân, và sướng hay khổ một phần là do bản thân chúng ta

và do quan điểm của từng người về vấn đề này. Tuy nhiên vận

mệnh mỗi người cũng sẽ được thay đổi khi tâm thay đổi ( ở đây

chúng ta nhìn nhận theo hướng thay đổi tích cực ) vì thế trọng

Kiều Nguyễn Du đã viết :

“ Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều “

Cũng bởi lẽ một bộ phận những người khi tìm đến với Bình Minh

Châu đã có sẵn trong lòng sự mê muội và niềm tin thái quá, sự

hoang tưởng mà tử vi tướng pháp mang lại. Từ đó, họ sẽ càng

dấn sâu hơn trong sự cuống tín mà không có một phương thuôc

hay sự huyền diệu nào đủ màu nhiệm có thể  cứu rỗi họ.

Xưa nay, Bình Minh Châu chỉ xem tử vi,tướng pháp như một bộ

môn khoa học và cũng nghiên cứu dựa trên quan điểm này. Thế

nên, phải từ chối khi các bạn đặt lòng tin cũng là một sự bất đắc

dĩ. Tuy nhiên, để các bạn sống với thế giới ảo,  vào các lực lượng

siêu nhiên đến mức độ mê muội, cuồng tín với những hành vi cực

đoan, thái quá, phi nhân tính, phản văn hóa thì Bình Minh Châu

không thể bán rẻ lương tâm mình như vậy. Mê tín dị đoan thường

gây ra hậu quả tiêu cực đến đời sống xã hội bản thân người mê

tín và thân nhân của họ. Nó làm hao tốn tiền bạc và ảnh hưởng

rất lớn đến sức khỏe tinh thần của người mê tín.

Bình Minh Châu không câu nệ chuyện tiền bạc và càng không

quan trọng người tìm đến với mình là ai, có địa vị trong xã hội

hay chỉ là một người dân bình thường gặp vấn đề trong cuộc sống

đang tìm cách giải quyết. Nhưng nếu ai đó tin và coi tử vi, tướng

pháp như một niềm tin tôn giáo mà quên đi giá trị đích thực của

cuộc sống chỉ “ ngồi chờ vận may” thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội

và cơ duyên gặp gỡ. Do vậy chưa bao giờ Bình Minh Châu tôi tùy

tiện nhận lời một ai đó, không phải khó khăn, cũng không vì mục

đích lợi nhuận mà bản thân mỗi người phải hiểu được mình đang

tìm kiếm gì, mong muốn gì trong cuộc đời này. Và không có lực

lượng siêu nhiên hay thần bí nào có thể làm thay đổi số phận và

vận mệnh của bạn ngoài bản thân của mình.

Vận mệnh của bạn sẽ thay đổi khi tâm thay đổi. Vậy hãy nghĩ và

làm những điều tốt từ chính lương tâm, đó chính là bạn đang tạo

phúc cho mình.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *